Meniu navigare

Utilizatori Online

Avem 270 vizitatori online
Total 15396193 vizite din 30.09.06

Luni 19 Martie 2018   Prima Pagină
Definitii PDF Listare E-mail

DEFINITII

Date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

 

Stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

 

Sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

 

Operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiileși structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de prelucare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ;

 

Persoana împuternicită de către operator – o persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiileși structurile teritoriale ale acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului;

 

Terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiileși structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

 

Destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiileși structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

 

Date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.  

 

Ultima actualizare ( Thursday, 27 July 2017 )
 


Sesizați faptele de corupție ale personalului MAI la: 0800-806-806
-------------------------------------------
Integrare Europeană: 0800-802-007
      
                Noul website

        http://www.prefecturadambovita.ro/uploadfiles/2015/martie/telverde.pdf
      
        http://www.prefecturadambovita.ro/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=141
                    
       

PROGRAM AUDIENTE S.P.R.P.C.I.V

    MARTI ORELE 10:00 - 12:00

PROBA PRACTICA SE DESFASOARA

   CU PLECARE DIN PARCAREA

   OBORULUI TARGOVISTE


          
 
      

           INFORMARE CU
          PRIVIRE LA
        PLATA TAXELOR
       SI TARIFELOR
          AFERENTE
      PERMISELOR DE
         CONDUCERE 
               SI A

     PASAPOARTELOR
        
    
Pentru o navigare optimă,
    vă recomandăm folosirea
  unui browser  cu capabilități
          HTML5 și CSS3
 
    
   http://www.apostila.mai.gov.ro
                            

         ACCESEAZA AICI TELEFONUL
      CONSUMATORILOR SI PAGINA WEB